Vakcinācija

Vakcinācijas apliecība € 5.00
ES lolojuma dzīvnieku pase € 10.00
Mikročipa ievadīšana € 17.00
ES pase + mikročips € 22.00
Reģistrācija LDC + valsts nodeva € 7.00 + 7.00
Suņiem:
Trakumsērga (uz 3 gadiem) € 17.00
Trakumsērga(uz 3 gadiem) + leptospiroze (Nobivac LR) € 20.00
Suņu infekcijas slimības, t.sk. leptospiroze (DHPPi+Lmulti) € 20.00
Suņu inf. slimības, t.sk. leptospiroze + trakumsērga DHPPI+LR (trakumsērga uz 3 gadiem) € 23.00 – 26.00
Audzētavu klepus € 20.00
Kaķiem:
Trakumsērga Purevax R (bez adjuvanta) € 30.00
Trakumsērga Nobivac Rabies (ar adjuvantu) € 16.00
Kaķu infekcijas slimības Purevax RCP un RCPCh € 30.00
Kaķu infekcijas slimības Nobivac Tricat Trio € 22.00
Purevax RCP+R vai RCPCh+R € 55.00
Nobivac Tricat Trio + Nobivac Rabies € 27.00 – 30.00
Purevax R + Nobivac Tricat Trio € 45.00 – 47.00
Trusim: Miksomatozes un hemorāģiskās septicēmijas vakcīna € 15.00